Netto

Ärendehantering och egenkontroll för dagligvaruhandeln.

Netto Marknad Sverige AB, en del av Salling Group, är en av Nordens största dagligvarukedjor. Sedan första butiken som öppnades i Sverige 2002, finns Netto idag representerade på drygt 160 platser runt om i landet.

Behovet av att hantera tusentals service-ärenden från hela butiksnätet tillsammans med ett utökat stöd för egenkontrollprogram var grundläggande krav när vi gick in i nytt projekt med Netto i Sverige. Efter levererat projekt bestående av en CRM-plattform med fokus på ärendehantering och mobilitet har betydande besparingar i form av tid och pengar uppnåtts.