En CFO´s vardag med NetSuite

Som CFO tar du strategiska ekonomiska beslut som hjälper din organisation att frodas och växa. Se hur NetSuite ger dig verktyg och underlag för förändringarna, både stora som små, med omfattande och tydlig realtidsdata.