Våra konsulttjänster

Vi driver egna projekt eller arbetar som resurskonsulter i kundledda projekt. Vi hjälper till att maximera nyttan i tagna IT-investeringar, det gäller såväl befintliga som nya system.

Affärssystem

Sparkhouse är NetSuite Solution Provider med över 20 års samarbete med Oracle. Vi erbjuder konsulttjänster som täcker era behov; från kravställning till migrering, processkartläggning, utveckling samt strategisk rådgivning. Vi hjälper våra kunder att bli datadrivna i sina beslut och affärsprocesser.

Integrationer för digital handel

Digital handel är inte ett system, det är snarare ett ekosystem av tjänster, applikationer och teknologier. En effektiv digital handel består av flera olika system och dataflöden som går genom smarta och flexibla integrationer. Vi hjälper dig att vidareutveckla det du redan har, men med en optimerad och skalbar struktur.

Systemutveckling

Vi har specialister inom systemutveckling som arbetar med  ny- och vidareutveckling av system. Med många års erfarenhet av bemanning av kundprojekt vet vi vikten av att erbjuda konsulter vars kompetens gör skillnad, både i leveransen och i teamet.

Strategi & Rådgivning

I ett modernt företag är begreppen affärsmodeller, affärsprocesser och teknik nära sammanlänkade. Vår ambition är att göra våra kunder bättre, effektivare och mer lönsamma. 

CRM

Vi säljer, implementerar och utvecklar CRM-system och processer för den nordiska marknaden. Vi strävar alltid att befinna oss i framkant och erbjuder lösningar från såväl lokala som globala leverantörer.

Digital handel

 Vi erbjuder tre olika eCommerce-lösningar, för att våra kunder ser olika ut och har olika behov. Men, de delar en sak gemensamt. De vill skaffa sig konkurrensfördelar genom modern teknik.