NETSUITE CRM

Vi säljer, implementerar och utvecklar CRM-system och processer för den nordiska marknaden. Vi strävar alltid att befinna oss i framkant och erbjuder lösningar från såväl lokala som globala leverantörer.  Samla all din kunskap om affärer och relationer på ett centralt ställe. Ta reda på hur dina kunder vill att ni skall agera för att bättre möta deras behov.

Fastna inte i termen säljstöd och ett system bara för säljare! CRM är för hela din verksamhet. Alla anställda på företaget som har kundkontakter bör arbeta med CRM. Låt säljare, marknadsavdelning, back office, ledning och kundsupport arbeta i samma system. Sträva efter en 360 graders vy över företagets affärsrelationer och processer.

Vi arbetar med moderna system som kombinerar klassiskt CRM med starka marknadsfunktioner. Systemen kan anpassas efter en verksamhet oavsett om organisation är ett säljande företag eller en statlig myndighet.  Alla anställda är marknadsförare av ditt företags varumärke. Engagera dem på rätt ställe i affären!

Digitalisering förändrar kundernas köpbeteende

Internet och sociala medier har vuxit i betydelse och blir en alltmer viktig del av marknadskommunikationen. De traditionella säljstöden räcker inte längre till och kan inte leva upp till dessa krav. Genom att integrera fler system får man kraftfulla verktyg för att agera direkt på olika händelser i företagets dagliga verksamhet.

De sociala mediernas intåg

De sociala mediernas intåg förändrar spelreglerna för din kommunikation. Plötsligt pratar dina kunder och prospekt direkt med varandra, och de pratar om dig och dina produkter. Traditionell reklam får mindre uppmärksamhet, samtidigt som köp sker baserat på vad andra konsumenter säger i social media. De företag som hänger med i utvecklingen får nya möjligheter att skapa och bibehålla starka band med sina kunder och leverantörer.

Ett modernt CRM hanterar kunddata centralt och snabbt analysera pågående affärer,  marknadsaktiviteter och olika händelser i företaget. Effektivt beslutsunderlag genereras som man kan fatta affärsmässiga beslut på.

Exempel på funktioner i ett CRM:

Aktiviteter och historik på kunder, kontakter och leads.
Leadsgenerering och mötesbokning från telemarketing.
Automatisk hantering av supportärenden från kunder.
Automatiskt fångst av leads från webbsidor eller email.
Marknadskampanjer kopplade mot sociala nätverk.
Hantering av newsletter och emailkampanjer.
Enkäter från kunder, leverantörer och partners.
Self-Service Portal för affärsdokument, knowledge base och supportärenden.