NetSuite: The #1 Cloud ERP

Vilken roll spelar CFO i organisationen? Rollen genomgår dess kanske största förändring i modern historia med grundläggande förändringar i hur en CFO numera måste fungera för att anses vara effektiv. Detta White paper baseras på NetSuites mångåriga arbete med CFOs från etablerade och växande företag och granskar vad som definierar en modern, effektiv CFO tillsammans med intressanta trender inom området.

Jag vill läsa mer

NetSuite är en fullt integrerad och molnbaserad plattform gjord för växande företag inom mid size- och enterprise-segmentet. NetSuite ger er möjlighet att hantera företagets viktigaste system, såsom ekonomi, lager, logistik, kundrelationer och digital handel i en och samma plattform. Dessutom är ett intuitivt BI och rapportsystem inkluderat!

Sparkhouse är stolt partner till NetSuite. Vi implementerar, utvecklar och erbjuder strategisk och teknisk guidning, inom hela plattformen.

SuiteSuccess

Stegen till en framgångsrik NetSuite-implementation
Läs mer

SUCCESS I SIFFROR

TILLGÄNGLIGHET AV AFFÄRSDATA

• Med en 360 ° vy ökade andel användbara insikter från 55% till 80%

• Tiden för att ta fram rapporter minskade från 40% till 55%

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

• Tidsåtgång för bokslut minskade från 45% till 70%

• Färdigställande av revisioner och supporttid i anslutning till dessa, minskade med 25% till 40%

IT-HANTERING OCH RESURSER

• IT-supportkostnader minskade med 40% till 65%

• Kostnaderna för företagsdrift och administration minskade från 45% till 65%

Källa: SL Associated Study, Cloud-Based Business Solutions Suite Delivers Key Performance Improvements

NÅGRA AV ANLEDNINGARNA TILL ATT ÖVER 40.000 FÖRETAG I 200 LÄNDER HAR VALT NETSUITE

✓ Effektivt – en molnbaserad lösning minimerar IT-kostnader

✓ Integrerat – färdiga integrationer mellan ERP, CRM och e-handel minskar implementationstid, ledtider och manuella fel

✓ Visuellt – rapporter och BI analyser i realtid gör att ni slipper använda kalkyler så som excel

✓ Tillgängligt – webbläsare och mobilapp ger dig åtkomst överallt

✓ Globalt – Skalbart för företag som växer internationellt

✓ Uppdaterat och sömlöst – Automatiserade uppgraderingar levererar de senaste innovationerna två gånger per år

Varför välja Sparkhouse som NetSuite-partner?

✓ Ni får en partner som implementerat och integrerat Oracles system i över 20 år

✓ Ni får tillgång till ett fokuserat team med seniora konsulter som jobbar med allt ifrån backendutveckling till affärsstrategisk rådgivning inom digitalisering

✓ Ni får en partner att växa med – genom alla NetSuites moduler, genom hela kundresan! 

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om NetSuite.

Ja, NetSuite är ett 100% molnbaserat affärssystem.

Detta varierar ju såklart beroende på omfattningen, men implementationstiden brukar ligga på mellan 12-32 veckor.

NetSuites prissättning baseras på faktorer som vald produktkonfiguration, tilläggsmoduler, totalt användarantal och kontraktstid. Det innebär en baslicens per månad samt användarlicenser.

JavaScript används både på server- och klientsidan.

NetSuite bygger på Oracle-databas.

Ja, NetSuite Financials kan integreras med Salesforce.com för att ge din organisation en helt sömlös lead-till-cash-process som förbättrar kassaflödet, eliminerar manuell orderingång och minskar orderfel.

5 steg till att lyckas med ett affärssystemsbyte

Jo, det är faktiskt möjligt genomföra ett lyckad migrering till ett nytt affärssystem! Vi har samlat de 5 viktigaste stegen för att ge dig en översikt av vad som är viktigt att tänka på för att lyckas.

1. Strukturera kontoplanen i tidigt skede

Ett systembyte ger en bra möjlighet att gå igenom er befintliga Kontoplan; städa upp gamla och inaktiva konton och gör en omstrukturering för att få ut det mesta möjliga av er nya lösning. Moderna system erbjuder ofta en dynamisk hantering, med flera segmenteringsalternativ, vilket gör att behovet av onödiga konton som kanske tidigare använts för att anpassa dina rapporter, minskar. Se till att planera in omstruktureringen tidigt i processen.

En eller flera entiteter
Om ni har flera operativa entiteter så behöver er planering inkludera flera faktorer, såsom inställningar och konfigurationer.

• Finns det flera olika finansiella system att ta hänsyn till, har ni till exempel förvärvat ett företag som har ett annat system än moderbolaget?
• Har någon av era entiteter separat Kontoplan eller finns det några lagstadgade behov för sådan?
• Stöder ert nya system en enda plattform och konsekvent Kontoplan för konsolidering och rapportering?

Planera så att data överförs integrerat och konsekvent till samtliga företag.

2. Stängda eller öppna transaktioner

Det bästa tillvägagångssättet, när man väl går live, är att bara ta med de öppna transaktionerna. Säkerställ därför att ni stänger så många transaktioner som möjligt innan, så blir det en lättare migrering.

3. Historiska transaktioner

En annan viktig faktor är hur mycket historiska data som måste migreras. Även om det kan verka lockande att ta med all historisk data det finns det några faktorer som är värda att överväga innan, såsom komplexitet, kostnad och tid.

• Har ni en tight tidslinje och budget till golive?
• Kommer ni fortsatt ha tillgång till ert förra system, så att ni kan ta ut historiska rapporter?
• Har ni möjlighet att lagra historiska detaljer i ett separat system eller i en databas?

Rekommenderad praxis är att undvika datamigrering för alla historiska transaktioner på en detaljerad nivå, se ifall ni kan ta med balansräkningen för att kunna ta ut rapporter.

4. Valutaväxling

Flera olika typer av valutakurser kan skapa huvudbry i affärssystem. Lösningen är att ha EN process för att kontinuerligt uppdatera valutakurserna.

5. Go Live – timingen!

Val av tid för GoLive är kritiskt när det gäller ifall projektet skall vara lyckat. Första dagen på en månad, ett kvartal eller år låter kanske som ett bra alternativ i teorin. Men i verkligheten skulle det innebära att du stänger böckerna i det förra systemet, den siste (t. ex den 31: e), vilket sällan är realistiskt. Välj en tid som fungerar strategiskt för er, ha rejält med kunskap om vad en nedskärning kommer att innebära för era användare och verksamheten. Säkerställ att behoven tas med i planen för en sömlös och framgångsrik migrering.

Vill du veta mer?

Är du redo att ta steget in i NetSuite och söker en partner som stöttar dig genom hela implementationen? Eller är du bara nyfiken och vill få en demo? Välkommen att höra av dig!