SuiteSuccess – metodiken för en snabb och säker ERP implementation

SuiteSuccess är en metodik för NetSuite-implementationer, baserade på över 20 års erfarenhet från olika branscher. Med SuiteSuccess ökar ditt ERP ROI samtidigt som den totala affärsrisken, som ofta förknippas med teknikprojekt, minskar. Med SuiteSuccess och NetSuite går företag live avsevärt mycket tidigare än med traditionella ramverk och affärssystem.

Fullt preparerad instans

När du köper NetSuite får du ett komplett ERP, preparerad för din bransch. Den inkluderar förbyggd funktionalitet som:

✓ Processer och verktyg, specifikt för din bransch
✓ Branschspecifika rapporter
Instrumentpaneler
Roller med rättigheter, systemanpassat baserat på jobbfunktioner

NetSuite levererar ett antal förkonfigurerade roller för att säkerställa en snabb implementation och anpassning till det nya systemet.

När du köper NetSuite får du inte en tom instans. Den är förkonfigurerad och fylld med verktyg för ett effektivare och mer automatiserat arbetssätt.

Tillgång till 20 års leading practises

Så fort ett system är upphandlat börjar klockan ticka för att återhämta kostnaden genom ökad affärsnytta. Med SuiteSuccess minskar tiden genom att:

  • Inkludera kunskap och erfarenheter från tusentals implementeringar
  • Erbjuda branschlösningar baserade på ledande bästa praxis
  • Istället för att uppfinna hjulet på nytt, accelerera din organisations avkastning på investeringen
  • Implementera de viktigaste funktionerna för din organisation från dag 1 och sedan lägga på funktionalitet över tid

Stairway to success

En NetSuite implementation följer alltid SuiteSuccess ramverk, men det är samtidigt anpassningsbart och flexibelt utefter ditt företags behov.

ESTABLISH
Den första fasen av en NetSuite implementation omfattar den funktionalitet som ditt företag behöver från dag ett. Det inkluderar ekonomi och CRM (kundrelationshantering) samt funktioner som lagerhantering och självbetjäning.

ELEVATE
I denna fas börjar du lägga till mer funktionalitet, såsom handel, upphandlingshantering, rabatthantering, lagerhantering, personal och lönehantering – vad som är prioritet för ditt företag.

EXPAND
Baserat på de processer som redan effektiviserats med NetSuite, väljer vissa företag här att lansera funktionalitet för kvalitetshantering, ekonomisk planering, driftsplanering, genomförande av leveranskedjan, projekt- och tillgångshantering.

ACCELERATE
NetSuites robusta plattform innehåller verktyg för att öka din affärstillväxt ytterligare. Verktygen inkluderar försäljningsoptimering, internationell expansion, inkomsthantering och projektlönsamhet.

DOMINATE
I sista fasen läggs ofta NetSuites avancerade verktyg på för att ytterligare öka effektiviteten, såsom AI- och IoTteknologi, eCommerce och Transport Management.

NetSuite anpassas efter ditt företag med SuiteSuccess

I en ERP upphandling tillbringar du troligen mycket tid med utvalda systemleverantörer i många och långa demomöten om hur systemet skulle kunna fungera för er. Med NetSuite SuiteSuccess börjar processen med en översikt i de befintliga demomiljöer och processflöden som har skapats genom tusentals framgångsrika NetSuite-implementeringar från din bransch. Standardprocesser som hur man betalar leverantörer och skapar journalposter – den funktionaliteten är redan på plats, skräddarsytt för din bransch i NetSuite. 

Att ha denna förkonfigurering ger implementationsteamet möjlighet att fokusera på det som är unikt och viktigt för ditt företag.

NetSuite – Byggt med Leading Practices

✓ Full synlighet över hela organisationen – för att kunna skapa resultat och skala upp

✓ Branschbaserade ledande metoder, byggda på över 20 års genomförda implementationer – ger värde från dag 1

✓ Helt flexibel plattform – möjliggör anpassning till bransch- och affärsbehov

✓ 95+ förbyggda rapporter och förkonfigurerade roller för dashboards och BI

Vill du ha en uppskattning på vad det skulle ta i tid att migrera ert ERP till NetSuite? Välkommen att kontakta oss!

Vårt team av certifierade konsulter hjälper dig gärna om du har frågor eller funderingar gällande NetSuite.