Bild

Privacy
Policy

DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS MED RESPEKT FÖR DIN INTEGRITET

För oss är det viktigt att vårda ansvaret vi får genom att ha tillgång till några av dina personuppgifter. Vi är måna om att inte spamma dig, utan vill endast att du ska få möjlighet att ta del av information och events som kan vara användbara för dig i ditt yrke.

Nedan beskriver vi hur vi hanterar de personuppgifter som vi har om dig. Först ser du ett avsnitt gällande hantering av personuppgifter för dig som är kund hos oss. Därefter följer ett avsnitt gällande hantering av personuppgifter för dig som vi har kontaktuppgifter till av annan anledning (som tex att du blivit inbjuden eller har varit på något av våra tidigare events eller att vi har varit i kontakt med gällande en affärsdiskussion).

Du hittar också information om hur du kan få tillgång till dessa samt hur du går tillväga om du har något att invända gällande kring hur vi hantera dessa i slutet av de två avsnitten.

 

DU SOM ÄR KUND TILL SPARKHOUSE, DE PERSONUPPGIFTER VI HAR OM DIG HANTERAR VI ENLIGT NEDAN

Sparkhouse AB är ett konsultföretag verksamma inom CX, Customer Experience. Vi är specialiserade på eCommerce, CRM och Marketing Automation. Vi samlar in dina personuppgifter som kund för att vi ska kunna:

  • Genomföra det projekt som vi har avtalat om.
  • Bjuda in er på det av våra kundevent som vi anser vara relevant för dig.
  • Sända relevant information och marknadsföring

Den rättsliga grunden som vi baserar vår behandling på är antingen fullgörande av avtal eller berättigat intresse. När vi använder oss av berättigat intresse som grund för vår behandling tar vi alltid hänsyn till det område som du är verksam inom samt det som vi vill uppnå genom aktiviteten.

Dina uppgifter kan komma att överföras till våra samarbetspartners inom databasbranschen. Skulle vi använda oss av underkonsulter kommer vi att informera er om dessa och se till att de endast får använda dina uppgifter i enlighet med de ändamål som vi har samlat in dina uppgifter.

Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, men då kommer en adekvat skyddsnivå att upprätthållas genom antingen EU US Privacy Shield eller EUs standardklausuler.

Sparkhouse AB kommer att spara dina uppgifter så länge du är kund, dvs. så länge vi har ett aktivt avtal, samt 48 månader därefter för att kunna erbjuda dig information och marknadsföring. Vidare kommer vi att behålla dina uppgifter i enlighet med lagkrav, som exempelvis bokföringslagens krav om sju år.

Du kan en gång om året kostnadsfritt få ta del av all information som sparas om dig av Sparkhouse AB. Vidare kan du när som helst begära att vi rättar, raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter. Om du vill förhindra att vi använder dina uppgifter för att anpassa, s.k. profilering, eller skicka marknadsföring till dig kan du samtycka till att vi för in dina uppgifter på vår interna spärrlista. Detta gör du enklast genom att höra av dig till vår kundtjänst via e-post på info@sparkhouse.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du med fördel höra av dig till oss i första hand via e-post till info@sparkhouse.se eller till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

OM DU ÄNNU EJ ÄR KUND HOS SPARKHOUSE HANTERAR VI DINA UPPGIFTER ENLIGT NEDAN

Sparkhouse AB är ett konsultföretag verksamma inom CX, Customer Experience. Vi är specialiserade på eCommerce, CRM och Marketing Automation. Vi använder oss av dina personuppgifter för att vi ska kunna:

  • Bjuda in er på det av våra kundevent som vi anser vara relevant för dig.
  • Sända relevant information och marknadsföring

De personuppgifter vi använder oss av är:

  • Ditt fullständiga namn
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Ditt företagsnamn

Vid varje tillfälle som vi kontaktar dig kommer vi att ange varifrån vi har fått dina uppgifter.

Den rättsliga grunden som vi baserar vår behandling på är berättigat intresse. När vi använder oss av berättigat intresse som grund för vår behandling tar vi alltid hänsyn till det område som du är verksam inom samt det som vi vill uppnå genom aktiviteten.

Dina uppgifter kan komma att överföras till våra närmsta samarbetspartners inom branschen. Skulle vi använda oss av underkonsulter kommer vi att informera er om dessa och se till att de endast får använda dina uppgifter i enlighet med de ändamål som vi har samlat in dina uppgifter.

Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, men då kommer en adekvat skyddsnivå att upprätthållas genom antingen EU US Privacy Shield eller EUs standardklausuler.

Sparkhouse AB kommer att spara dina uppgifter i max 48 månader för att kunna erbjuda dig information och marknadsföring.

Du kan en gång om året kostnadsfritt få ta del av all information som sparas om dig av Sparkhouse AB. Vidare kan du när som helst begära att vi rättar, raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter. Om du vill förhindra att vi använder dina uppgifter för att anpassa, s.k. profilering, eller skicka marknadsföring till dig kan du samtycka till att vi för in dina uppgifter på vår interna spärrlista. Detta gör du enklast genom att höra av dig till oss via e-post på info@sparkhouse.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du med fördel höra av dig till oss i första hand via e-post till info@sparkhouse.se eller till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.

ÄR DU  KONSULT OCH LETAR JOBB?


Besök vår karriärsida för att skicka in en ansökan