Strategy & Management

I ett modernt företag är begreppen affärsmodeller, affärsprocesser och teknik nära sammanlänkade.

Förändrings- och förbättringsprojekt får betydligt högre potential om man kan kombinera dessa kompetenser. Vår ambition är inte bara att göra våra kunder bättre, effektivare och mer lönsamma. Vår ambition är att göra dem världsledande inom sin respektive nisch.

Dagens omvärld gestaltas av snabb rörlighet, nya informationsvägar och förändrad demografi. För våra kunder betyder detta både utmaningar och möjligheter och det skapar framförallt behov av att förändra både arbetssätt och tankesätt.

Vi skapar lösningar som fungerar, engagerar och motiverar. Vi integrerar den akademiska världens teoretiska styrka med organisationers praktiska verklighet. Vårt arbetssätt kännetecknas av det nära samarbetet mellan klient och konsult. Vi hjälper våra kunder att vara banbrytande. Vi vågar bryta ny mark och vi förändras i takt med omvärlden. Vare sig det gäller att öka lönsamhet, sänka kostnader eller förändra arbetssätt kombinerar vi hjärta och hjärna – strategi och acceleration.

Vår ambition

I en modern affärsverksamhet är begreppen affärsmodeller, affärsprocesser och teknik nära sammanlänkade. Förändrings- och förbättringsprojekt får betydligt högre potential om man kan kombinera dessa kompetenser. Vår ambition är inte bara att göra våra kunder bättre, effektivare och mer lönsamma. Vår ambition är att göra dem världsledande inom sin respektive nisch.

Vår tjänsteportfölj omfattar:

IT-strateg i SME
eBusiness Management
Mobilstrategi
Projektledning
Utvecklingsmetoder
Verksamhetsanalys
Teknisk projektledning
Utbildning

Kontakta oss

För mer information eller beställning av konsulttjänster, kontakta:

Magnus Holmlund
0722-089477
magnus.holmlund@sparkhouse.se