Data

Sökningen ”big data” ger 7 990 000 000 träffar på Google och bara de två senaste åren har 90% av världens samlade data skapats

Med den mängd information som finns tillgänglig, vad är egentligen målet med att använda data för att göra ditt företag mer intelligent? Kundköpsbeteenden, trender och webbplatsanalyser är viktiga för att hitta nya kunder och behålla lojala kunder. Retail-team kan planera bättre när de känner till historia och inköpsbeteende, vilket är viktigt när man planerar för högvolym online-detaljhandel. Nackdelen med all denna tillgång; dataöverflödet kan bli en tidstjuv om det inte finns någon organiserad plan för att utnyttja och agera på relevanta uppgifter.

Vi är alla överösta med e-postmeddelanden dagligen i e-handelsvärlden. Att säkerställa en automatiserad och personlig rapportering och analys, relevant för de team som behöver det, hjälper till att motivera att söka möjligheter i dessa guldgruvor av data. Kan man sedan ta hjälp av AI för att nå hela vägen fram i den komplexa bild som snabbt målas upp kan stora fördelar nås.

Flera plattformar, ERP-tjänster, tillägg och moduler kan ofta resultera i silor av data som lever på olika system. Värdefulla data kommer att slösas bort om de inte kan nås och levereras på ett effektivt sätt. En plattform som möjliggör dataintegration i en enda anpassningsbar åtkomstpunkt ökar den övergripande avkastningen på de system och tjänster som redan används.

Data – CDM

Customer Data Management (CDM) är kärnan i alla marknadsförings- och försäljningsbeslut. Med insikter från kunddata kan du förutse framtida beteendemönster, planera försäljningsplaner och uppskatta framgången för kampanjer.

1. Data Centralisering:

Att hålla data i silor över avdelningar är ett vanligt misstag. Att ha en enhetlig kundvy löser två problem:

 •   När kunddata är fragmenterade bland försäljnings-, marknads-, kundservice-, sök- och utvecklingsgrupper är det nästan omöjligt att förstå de viktiga aspekterna av kundresan. När alla team sammanfogar data, hjälper det företagen att samla in rikare insikter för att bättre förstå sina kunder och fatta välgrundade beslut.

Att skapa en masterdatabas hjälper dig att sammanställa kundinformation som feedback, problem, preferenser, beteende, köpmönster, geografisk plats och sökmönster. Detta kan bidra till att utveckla en helhetssyn av kunden. Beväpnad med denna information kan du skapa en sömlös kundupplevelse för dina kunder.

 •   Integrerade kunddata kan hjälpa till med bättre datahantering, säkerställa kontinuitet och operativ effektivitet. Om alla avdelningar har en enda bild av kunden, som berättar hela kundhistoriken över en mängd olika kontaktpunkter och olika kanaler, kommer organisationen att utveckla en gemensam förståelse för kunden, kommer att tala samma språk och kommer inte att vara beroende av varandra för att vidarebefordra kund-caset: för service, för marknadsföring eller försäljningstakt.

2. Datastyrning:

När kunddata är samlade i en centraliserad databas måste du ställa in regler, protokoll och standarder för hur data lagras, hämtas och används. Detta kan innefatta:

 •   Identifiera varje kund med ett unikt kund-ID och associera all information med detta ID.
 •   Åtkomstspecifikationer om vem som kan läsa, skriva eller ändra en kundpost. Administratörsbehörighet bör ges endast ett fåtal anställda.
 •   Olika tillgång och visa-rättigheter för olika personal i organisationen. Exempelvis kan en kundservicestyrare behöva se vilken produkt / tjänst kunden använder, dess klagomål eller serviceförfrågningar, och endast dess kontaktuppgifter. Medan en marknadsföringschef kanske behöver se kundens sökning, köpmönster, preferenser eller personlig information för att kunna skapa ett personligt meddelande eller en produktrekommendation för kunden. Även om kund-ID och post skulle innehålla all information skulle visningsrättigheterna vara olika för olika roller.
 •   Upprättande av standarder för hur data lagras, till exempel format, spara historia, anteckningar, etc.
 •   Definiera protokoll om hur kundposter skapas, ändras, raderas eller slås samman för att säkerställa att det inte finns några avvikelser.

3. Datamål:

Ange mål när du samlar in data. De flesta företagen samlar onödig information – utifall de behöver det längre fram. Att fånga irrelevanta data kan leda till att kunden blir uttråkad lämnar och dina analytiker begravdes i en hög med information som de inte kan använda optimalt. Innan du utformar enkäter eller prenumerationsformulär bestämmer du vad dina kritiska datapunkter är och begär bara dem. Kritiska data är vad du skulle använda för att definiera kundsegment.

Är kundens faxnummer viktigt? Räcker inte ett telefonnummer eller en e-postadress? Dessutom är kritiska data olika vid olika trappsteg. När kunden utforskar kan du bara behöva hans namn, kontaktuppgifter och den produkt han är intresserad av. Vid inköpsskedet behöver du förmodligen veta mer för att skicka rätt marknadsföringsmeddelande.

Fråga också hur kunden hittade dig, eftersom det låter dig ange touchpunkten och förstå vad som fungerar.

4. Datahantering:

När du har alla dina data samlade och du har bestämt regler för hur dessa data ska styras måste du bearbeta dina data varje dag. Databearbetning hjälper dig att behålla datakvaliteten där dåliga data leder till missade möjligheter, slösar resurser och leder till missnöjda kunder.

 •   Validering – Du måste försäkra dig om att den angivna informationen är giltig. Du vill inte skicka ett mail till en adress som inte finns eller ett tonårsmagasin till en kund som är 50 år gammal – det är bara ett slöseri med resurser.
  Kontrollera att alla e-postadresser, telefonnummer, postadresser i databasen är korrekta. Du kan använda dubbla inloggningsmetoder, skicka bekräftelsekopplingar eller integrera valideringsverktyg i ditt CRM för att göra det.
 •   Städning – Städa alltid dina data. Kunder kan ändra sina kontaktuppgifter, preferenser, säga upp prenummerationer, etc. Uppdatera vad som ändrats, ta bort dubbletterna och ta bort kunder som inte är intresserade längre.
 •   Övervakning – Kunddata är alltid i rörelse. Du måste övervaka data med jämna mellanrum för att identifiera aktiva poster, arkivera inaktiva, använda arbetsflöden för att upprätthålla datakvaliteten, behålla instrumentpaneler för att identifiera felaktiga data och korrigera dem.

Kom ihåg, bättre data betyder bättre insikter.

5. Datasäkerhet:

Att säkra och skydda integriteten i dina kunddata övergår allt. Det finns två aspekter:

Säkerhet: Du får inte förlora dina uppgifter eller ge obehörig åtkomst.

 • Underhålla flera separata säkerhetskopior
 • Begränsa åtkomsten till känslig information med lösenordsskydd, kryptering och biometriska system
 • Genomföra regelbundna revisioner för att identifiera dataläckage och avvikelser

Sekretess: Förutom att säkra dina uppgifter är det viktigt att behålla kundens förtroende och skydda känslig kundinformation.

 • Var medveten om principerna om integritet i landet du arbetar med. Inom EU är GDPR viktigt!
 • Informera kunder hur du ska använda deras data.
 • Implementera en sekretesspolicy och dela den med kunder.
 • Använd kryptering för privat information som finansiella poster eller SSN.
 • Kundtjänsthantering kan ha en betydande inverkan på dina marknadsförings-, försäljnings- och sökstrategier. Om du respekterar dina uppgifter kan du bättre analysera dem för att göra effektiva beslut, vilket leder till bättre resultat.