Development

Sparkhouse har erfarna specialister inom systemutveckling och programmering.

Vi kan ofta sätta ihop ett team där kunden köper en heltidsresurs som vi bemannar med flera kompetenser, personer eller roller. Vår ambition är att undvika personberoende där det är möjligt. Kvalitet i ett utvecklingsprojekt är komplext och har vissa beroenden till individ, situation och tid. 

Vår målsättning är att se till att våra kunder blir bäst i världen inom deras respektive segment. Vi har expertkompetens inom hela utvecklingskedjan från krav, arkitektur, användbarhet till utveckling, test och validering. Vi utvecklar digitala lösningar för ökad lönsamhet, där användarupplevelsen har en direkt avgörande faktor för effekten av implementerade IT-system.

För att leverera kvalitet och kostnadseffektivitet krävs ett flertal olika testmoment i kombination med att generera automatiserade återanvändbara lösningar. Vi har erfarenhet av att leda, planera och strukturera testarbetet i projekt, samt att implementera strategier och automatiserade rutiner i verksamhetens processer.

Vi har utvecklare inom:

• Java
• .NET/C#
• JavaScript
• React.js
• PHP
• SQL
• HTML/CSS
• RubyOnRails

Vår tjänsteportfölj omfattar:

• Generell systemutveckling och arkitektur
• E-handel
• Mobila applikationer
• CRM-system
• Produkthantering – PIM
• Webbapplikationer
• Molnlösningar
• Integrationslösningar

Våra tjänster inom mobility:

• Koncept & Design
• Webbappar / Responsivitet
• Mobil autentisering, säker dataöverföring, kryptering
• Mobil arkitektur och infrastruktur
• Test och kvalitetssäkring för mobila tjänster
• Uppkopplad hårdvara, Bluetooth, NFC, Beacon-teknik
• Push Notifications, In-App Purchase