Integration

Alla IT-projekt kräver integration och för digitalisering med smarta lösningar av informationsutbyte är systemintegration helt avgörande. Med SparkHouse integrationskonsulter får man just den kompetensen som krävs för att realisera vägen till digitala transformation.

Integration är viktigt för att kunna hantera komplexa IT-system, både nu och i framtiden. Vi ser tydligt att tillväxten av molnbaserade integrationslösningar för e-handel kräver en tydlig strategi kring hur man ska hantera sina integrationer för att hänga med i konkurrensen.

Att ha kontroll och närhet till integrationer är en viktig faktor för framgång och för att kunna hantera en komplex IT-miljö. Integrationsarkitektur, tillsammans med moln och säkerhet, är det som ger de bästa möjligheterna för att effektivt kunna digitalisera ett företags verksamhet. När efterfrågan på molntjänster ökar kommer integrationernas vikt i företagens verksamhet öka ännu mer! Nya möjligheter inom IoT, Mobilitet och Artificiell intelligens förutsätter då att man kan hålla reda på samspelet mellan de olika lösningarna.

Integrationer handlar helt enkelt om att få kontroll över alla system som kommunicerar med varandra. API:er (Application Programming Interface) är nyckeln för att kunna samla in och ansluta fler system. Man kan med API:er utbyta information och data över olika system på ett kontrollerat och säkert sätt. Det möjliggör också ett samspel som leder till att man kan kombinera resultaten från olika API:er till nya funktioner för att vidareutveckla företagets verksamhet.

Vi tittar på följande när vi hjälper till att ta fram en bra integrationsarkitektur:

  • Snabbt och enkelt
    Koppla ihop system och data snabbare genom förbyggda integrationsflöden och färdiga API:er eller låta ”machine-learning rekommendationer” slutföra integrationen.
  • Komplett
    Allt som behövs för att integrera applikationer, bygga visuella gränssnitt och få kontroll på flöden.
  • Pålitligt
    En säker, skalbar och tillgänglig plattform för kritiska integrationer och processer.