Våra tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom bland annat digital handel, crm och systemintegration.

Digital handel

Våra experter inom digital handel utvecklar er digitala affär – oavsett plattform och komplexitet. Vi jobbar med en blandning av B2B och B2C, leverans från multipla lagerställen, handel över flera tidszoner med olika språk, e-handel inom franchiseorganisationer, flera varumärken med olika storefronts,  automatiserade processer, handel via flera kanaler med mera.

CRM

Vi säljer, implementerar och utvecklar CRM-system för den nordiska marknaden. Samla all din kunskap om affärer och relationer på ett centralt ställe. Ta reda på hur dina kunder vill att ni skall agera för att bättre möta deras behov. Fastna inte i termen säljstöd och ett system bara för säljare. CRM är för hela din verksamhet! Sträva efter en 360 graders vy över företagets affärsrelationer och processer.

Systemintegration

Att få system att prata med varandra är en konst vi behärskar. Vi talar SOAP och REST flytande men har också lång erfarenhet av mer systemnära integration. Oavsett om situationen kräver stora datamängder och låga latenser eller om det är en mer lättviktig lösning med löst kopplade tjänster i molnet så fixar vi det.

#AWS #DevOps #Docker #OracleIntegration #Scrum #ArtificialIntelligence #eCommerce #Java #Python #Magento #GoogleCloud #WooCommerce #OracleCommerceCloud

Cloud transformation

Att köra applikationer / integrationer i molnet ger nya möjligheter. Förutom ökad driftsäkerhet och lägre kostnad kan man med en genomtänkt arkitektur skala lösningen beroende av last eller andra faktorer. Genom att dela upp monoliter i mindre tjänster gör vi det också lättare att övervaka och orkestrera lösningen.