Vi är konsulter inom digital handel, crm och systemintegration

Sparkhouse är mer backend än byrå. Vi gillar att förena kod, kompetens och innovativ affärskunskap. Vi driver egna kundprojekt eller arbetar som resurskonsulter i kundledda projekt. 

Våra kunder finns i flera länder, talar olika språk och är verksamma inom olika branscher, men det gemensamma språket är teknisk innovation. Tillsammans med världsledande mjukvaruleverantörer hjälper vi er att skapa skräddarsydda lösningar för framgångsrika digitala affärer.