Vi är konsulter inom digital handel, crm och systemintegration

Sparkhouse är mer backend än byrå. Vi gillar att förena teknisk kompetens med innovativ affärskunskap. Vi driver egna kundprojekt eller arbetar som resurskonsulter i kundledda projekt. 

Med vår erfarenhet av världsledande mjukvaruleverantörer tar vi fram skräddarsydda lösningar för nya digitala affärer. Det kan handla om e-handel, crm, systemutveckling, integrationer, applikationer eller något annat där vårt tekniska kunnande kommer till sin rätt. Våra kunder finns i flera länder, talar olika språk och bedriver olika typer av affärer. Det gemensamma språket är teknisk innovation för framgångsrika affärer. Digitala företag skapas med teknologi, inte med digitala strategier ovanpå gamla affärsmodeller!